Mos Kopjo!

SIG Sauer GmbH, është një kompani gjermane, e formuar në 1976 si një partneritet midis Schweizerische Industrie Gesellschaft (SIG) të Zvicrës dhe J.P. Sauer & Sohn të Gjermanisë.