Mos Kopjo!

FN HP është bazuar në një dizajn nga shpikësi i armëve të zjarrit amerikan John Browning, dhe përfunduar nga Dieudonné Saive në Fabrikën Nacionale (FN) të Herstal, Belgjikë.